Cadw’n Gynnes ac yn Iach Y Gaeaf Hwn

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Gan fod y tymereddau’n gostwng islaw’r rhewbwynt, rydyn ni eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn gynnes yn eich cartref y gaeaf hwn. Am ragor o gyngor, ewch i’r wefan UK Government’s guide to keeping warm and well.  Dyma ein awgrymiadau gorau am ddelio â’r oerfel: 1. Cadw’ch cartref yn glyd Gall mewnanadlu […]

Dewch i Ni Gadw’n Cymuned yn Ddiogel yn ystod Nos Galan Gaeaf aNoson Tân Gwyllt!

Published on: In the categories:Diogelwch yn y Cartref

Wrth i Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt nesáu, ein prif flaenoriaeth yw eich diogelwch yn eich cartrefi a’ch cymunedau. P’un ai fyddwch yn cerfio pwmpenni, addurno eich cartref, neu’n trefnu coelcerthi a thân gwyllt, mae gennym awgrymiadau diogelwch i sicrhau dathliad dychrynllyd o dda, onddiogel. Nos Galan Gaeaf Noson Tân GwylltFel arfer rydym […]

Two children carving pumpkins

Awgrymiadau defnyddiol ar ddiogelwch nwy: Wythnos Diogelwch Nwy 2023

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Yng Nghymoedd i’r Arfordir, rydym yn ymrwymedig i ddarparu cartrefi y gallwch deimlo’n ddiogel a hapus ynddynt. Ond mae angen eich help a’ch cymorth chi arnom i wneud yn siŵr eich bod chi a’ch teulu a’ch ffrindiau’n cadw’n ddiogel. Mae Wythnos Diogelwch Nwy yn wythnos ddiogelwch flynyddol i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch nwy a phwysigrwydd […]

Ein hymateb i lwydni, lleithder a chyddwysiad

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Mae’n siŵr y byddwch wedi clywed am y ffocws cenedlaethol ar broblemau gyda llwydni, cyddwysiad a lleithder yn sgil marwolaeth drasig Awaab Ishak, y plentyn dwyflwydd oed o Oldham a fu farw ar ôl dod i gysylltiad â llwydni yn ei gartref dros gyfnod hir. Yn gwbl gywir, mae’r awdurdodau wedi bod yn craffu’n fwy […]

Image of condensation. Water droplets on the inside of a window frame

Cyngor am Ddiogelwch yn y Cartref: Peidiwch â gorchuddio awyrellau eich ffenestri

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Mae awyrellau araf yn gadael awyr iach i lifo i mewn gan sicrhau bod eich cartref yn cael ei awyru’n dda. Peidiwch â gorchuddio awyrellau eich ffenestri. Mae awyrellau araf yn lleihau lleithder, ac mae hyn yn bwysig i atal cyddwysiad a llwydni. Os ydych yn poeni bod eich ffenestr yn ddrafftiog, gwnewch yn siŵr […]

Wythnos Diogelwch Drysau Tân

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Beth yw Drws Tân?  Pan fod argyfwng yn digwydd, mae drysau tân yn chwarae rhan hanfodol drwy sicrhau bod tân a mwg yn cael eu dal yn ôl nes i bobl gael amser i wacáu’r adeilad yn ddiogel. Mae’n bwysig iawn bod drysau tân yn cael eu cynnal mewn cyflwr gweithio er mwyn iddynt gyflawni’r […]

Cyngor am ddiogelwch yn y cartref: Gosod y pen cawod cywir

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Mae gosod y math cywir o ben cawod yn hanfodol i sicrhau bod eich cawod drydan yn gweithio’n ddiogel. Mae rhai pennau cawod yn addas i’w defnyddio ar gawodydd cymysgu yn unig, gan y gallwch gyfyngu ar lif y dŵr neu ei stopio’n llwyr yn y rhain. Gall hyn olygu bod dŵr twym yn cronni, […]