Ein strategaeth cymunedau ffyniannus

Credwn ein bod yn fwy na landlord yn unig, ac rydym am adeiladu tai cynaliadwy a chymunedau ffyniannus lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel, hapus, iach ac yn falch o fyw. Dysgwch am y 5 piler sy’n rhan o’n strategaeth Cymunedau Ffyniannus yma.

Darllen fwy
Prentisiaid a Phrofiad Gwaith (Link opens in new window)

Eisiau darganfod mwy am ein cyfleoedd Prentisiaeth a Phrofiad Gwaith?

Newyddion Cymunedau

 • Digwyddiadau Nos Galan Gaeaf AM DDIM

  Yr Hydref hwn, mae Cymoedd i’r Arfordir yn falch o gyflwyno tri digwyddiad Nos Galan Gaeaf bwganllyd ar ôl ysgol sy’n addo amser ysbrydoledig o dda i deuluoedd ar draws y gymuned. Ymunwch â ni am amser arswydus o dda yn y ddau ddigwyddiad cyffrous hyn, a gynhelir rhwng 3pm a 5pm: 🗓️ Dydd Mawrth,…

  Read more

 • Dathlu llwyddiant yn y gwobrau #TyfuAmAur

  I ddathlu’r effaith cadarnhaol mae gerddi hardd, mannau cyhoeddus, a gwyrddni yn ei gael ar ein cymunedau, diweddodd ein chwiliad am y gerddi a’r mannau gwyrdd gorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr eleni yn ein seremoni wobrwyo ddiweddar. Daeth ein hymgeiswyr at ei gilydd yng Nghanolfan Gymunedol Bryncethin ar gyfer y Gwobrau #TyfuAmAur lle buom yn…

  Read more

 • Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi gwelliannau i’r cae yng Nghlwb Rygbi Tondu

  Gyda chymorth un o’n datblygwyr, Bluefield Land Ltd, rydym wedi bod yn cefnogi’r gwelliannau i’r cae yng Nghlwb Rygbi Tondu fel y gall chwaraewyr lleol hyfforddi a chwarae drwy gydol tymor y Gaeaf.  Roedd ein Partner Busnes Masnachol a Budd Cymunedol, Rachel Lovell, yn falch iawn o hwyluso’r budd cymunedol lleol hwn yng nghanol Tondu.…

  Read more