Ein strategaeth cymunedau ffyniannus

Credwn ein bod yn fwy na landlord yn unig, ac rydym am adeiladu tai cynaliadwy a chymunedau ffyniannus lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel, hapus, iach ac yn falch o fyw. Dysgwch am y 5 piler sy’n rhan o’n strategaeth Cymunedau Ffyniannus yma.

Darllen fwy
Prentisiaid a Phrofiad Gwaith (Link opens in new window)

Eisiau darganfod mwy am ein cyfleoedd Prentisiaeth a Phrofiad Gwaith?

Newyddion Cymunedau

 • Diweddariad ar ein Gwasanaethau Torri Glaswellt

  Wrth i ni symud trwy’r tymor torri glaswellt, hoffem roi diweddariad i chi ar ein gwasanaethau a mynd i’r afael â rhai o’r heriau presennol. Ardaloedd AgoredMae ein gwasanaeth torri glaswellt ar gyfer ardaloedd agored yn cynnwys 13 o doriadau y tymor, rhwng mis Ebrill a mis Hydref. Sylwer, nad ydym yn gwaredu’r toriadau glaswellt.…

  Read more

 • Ymunwch â ni i ffurfio ein Strategaeth Ymgysylltu â Chwsmeriaid a’r Gymuned newydd!

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi dechrau ar ein taith i greu Strategaeth Ymgysylltu â Chwsmeriaid a’r Gymuned newydd ac mae angen eich llais arnom er mwyn sicrhau ei bod yn gywir! Ein sioe deithiol ‘Eich Llais’ yw’r cyfle perffaith i chi gwrdd â’n Tîm Ymgysylltu, rhannu eich syniadau a rhoi adborth ar ein gwasanaethau presennol. Rydym…

  Read more

 • Dathlu Wythnos Gofalwyr: Gadewch i Ni Gefnogi Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr Gyda’n Gilydd

  Mae’r wythnos hon yn Wythnos Gofalwyr sef wythnos ymroddedig i gydnabod a dathlu cyfraniadau gofalwyr. Rydym yn achub ar y cyfle gwych hwn i daflu golau ar ein Helusen y Flwyddyn, Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ac i gefnogi eu gwaith anhygoel. Yn ôl ym mis Chwefror, ymwelwyd â Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr lle…

  Read more