Ein strategaeth cymunedau ffyniannus

Credwn ein bod yn fwy na landlord yn unig, ac rydym am adeiladu tai cynaliadwy a chymunedau ffyniannus lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel, hapus, iach ac yn falch o fyw. Dysgwch am y 5 piler sy’n rhan o’n strategaeth Cymunedau Ffyniannus yma.

Darllen fwy
Prentisiaid a Phrofiad Gwaith (Link opens in new window)

Eisiau darganfod mwy am ein cyfleoedd Prentisiaeth a Phrofiad Gwaith?

Newyddion Cymunedau

 • Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi gwelliannau i’r cae yng Nghlwb Rygbi Tondu

  Gyda chymorth un o’n datblygwyr, Bluefield Land Ltd, rydym wedi bod yn cefnogi’r gwelliannau i’r cae yng Nghlwb Rygbi Tondu fel y gall chwaraewyr lleol hyfforddi a chwarae drwy gydol tymor y Gaeaf.  Roedd ein Partner Busnes Masnachol a Budd Cymunedol, Rachel Lovell, yn falch iawn o hwyluso’r budd cymunedol lleol hwn yng nghanol Tondu. […]

  Read more

 • Buddiannau Nadoligaidd i’r Gymuned gyda Tanio Cymru

  Fis Rhagfyr diwethaf, buom yn cydweithio gyda’r sefydliad celfyddydau cymunedol lleol, Tanio Cymru, yn eu digwyddiad Nadolig blynyddol yn Bettws. Roedd hwn yn cynnwys cerddoriaeth offerynnol a lleisiol fyw, crefftau i’w gwneud a mynd â nhw adref, canu carolau, bwyd blasus a groto hardd gydag ymweliad gan Siôn Corn Cymraeg.  Gyda chymorth un o’n datblygwyr, […]

  Read more

 • Cynllun Plannu Coed Llwyddiannus Ar Draws Pen-y-bont ar Ogwr

  Yn ôl ym mis Hydref, trafodom ein cynlluniau i harddu Sir Pen-y-bont ar Ogwr trwy blannu 300 o goed a roddwyd gan Goed Cadw.  Rydym wedi bod wrthi’n brysur yng Nghaerau, Maesteg, Gogledd Corneli a Phencoed dros yr wythnosau diwethaf, gyda chymorth rhai ohonoch yn y gymuned, yn cynnwys disgyblion o Ysgolion Cynradd Garth, Corneli […]

  Read more