Ein strategaeth cymunedau ffyniannus

Credwn ein bod yn fwy na landlord yn unig, ac rydym am adeiladu tai cynaliadwy a chymunedau ffyniannus lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel, hapus, iach ac yn falch o fyw. Dysgwch am y 5 piler sy’n rhan o’n strategaeth Cymunedau Ffyniannus yma.

Darllen fwy
Prentisiaid a Phrofiad Gwaith (Link opens in new window)

Eisiau darganfod mwy am ein cyfleoedd Prentisiaeth a Phrofiad Gwaith?

Newyddion Cymunedau

 • Helpwch ni i ateb ein Cwestiwn y Mis newydd!

  Rhan o’n gwaith ni yma yn Cymoedd i’r Arfordir yw gwrando arnoch chi a gweithredu ar yr wybodaeth byddwch chi’n ei rhoi i ni. Yn 2024, rydyn ni am ganolbwyntio ar hyn drwy gynnig rhagor o gyfleoedd i chi ymgysylltu â ni a chymryd rhan.   I ddechrau arni, rydyn ni’n lansio ein ‘Cwestiwn y Mis’…

  Read more

 • Digwyddiadau Nos Galan Gaeaf AM DDIM

  Yr Hydref hwn, mae Cymoedd i’r Arfordir yn falch o gyflwyno tri digwyddiad Nos Galan Gaeaf bwganllyd ar ôl ysgol sy’n addo amser ysbrydoledig o dda i deuluoedd ar draws y gymuned. Ymunwch â ni am amser arswydus o dda yn y ddau ddigwyddiad cyffrous hyn, a gynhelir rhwng 3pm a 5pm: 🗓️ Dydd Mawrth,…

  Read more

 • Dathlu llwyddiant yn y gwobrau #TyfuAmAur

  I ddathlu’r effaith cadarnhaol mae gerddi hardd, mannau cyhoeddus, a gwyrddni yn ei gael ar ein cymunedau, diweddodd ein chwiliad am y gerddi a’r mannau gwyrdd gorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr eleni yn ein seremoni wobrwyo ddiweddar. Daeth ein hymgeiswyr at ei gilydd yng Nghanolfan Gymunedol Bryncethin ar gyfer y Gwobrau #TyfuAmAur lle buom yn…

  Read more