Sut gallwn ni helpu?

Dyma rai o’r pethau y gallwn siarad â chi amdanynt.

  • Y taliadau y bydd angen i chi eu gwneud cyn symud i’ch cartref newydd, gan gynnwys biliau fel rhent, y dreth gyngor, dŵr, trydan a biliau nwy. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyflenwyr mwyaf fforddiadwy ar gyfer eich cyllideb, a rhoi gwybod i chi am unrhyw ostyngiadau y mae gennych hawl iddynt.

  • Yr hyn y bydd ei angen arnoch ar eich diwrnod symud, a all yn aml fod yn gostus wrth ddodrefnu eich cartref gyda’r hanfodion. Gallwn eich cyfeirio at leoedd a all eich helpu i gael y cyfan sydd ei angen arnoch am gost isel.

  • Cymorth parhaus os byddwch yn dechrau cael trafferth talu eich biliau.

  • Adolygu eich budd-daliadau, er mwyn sicrhau na fydd unrhyw newidiadau yn effeithio arnoch.

  • Mynd ar-lein, fel y gallwch gael y bargeinion gorau ar y farchnad, arbed arian drwy fynd yn ddi-bapur, ac aros yn gysylltiedig am ddiweddariadau pwysig.

  • Darparu cymorth, cyngor a mynediad i’r gwasanaethau ariannol sydd eu hangen arnoch i wella’ch lles ariannol.

Os hoffech gael rhywfaint o gefnogaeth, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau y mae angen help arnoch i’w hateb, yna cysylltwch â ni. 
Os hoffech i ni eich ffonio, yna gofynnwch am alwad yn ôl yma.

Gallwn eich ffonio yn ôl (Link opens in new window)

Os hoffech i ni eich ffonio, gofynnwch am alwad yn ôl yma.