Croeso i Cymoedd i’r Arfordir

Cadw’n Gynnes ac yn Iach Y Gaeaf Hwn

Gan fod y tymereddau’n gostwng islaw’r rhewbwynt, rydyn ni eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn gynnes yn eich cartref y gaeaf hwn.

Dyma ein awgrymiadau gorau

Latest News

Published on:

Dathlu Wythnos Gofalwyr: Gadewch i Ni Gefnogi Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr Gyda’n Gilydd

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Gofalwyr sef wythnos ymroddedig i gydnabod a dathlu cyfraniadau gofalwyr. Rydym yn achub ar y cyfle gwych hwn i daflu golau ar ein Helusen y Flwyddyn, Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ac i gefnogi eu gwaith anhygoel. Yn ôl ym mis Chwefror, ymwelwyd â Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr lle […]

Published on:

Ein Datblygiad Cyntaf y Tu Allan i Ben-y-bont ar Ogwr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein prosiect datblygu cyntaf y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr. Mewn partneriaeth â Castell Group Ltd, rydym yn adeiladu tai fforddiadwy effeithlon o ran ynni, o safon uchel ym Mhorth, Rhondda Cynon Taf, er mwyn mynd i’r afael â’r angen difrifol am gartrefi newydd yn yr ardal. Mae […]

Published on:

Casglu Barn Cwsmeriaid gyda Nodweddion Gwarchodedig am Adrodd am WaithAtgyweirio

Rydyn ni eisiau i’n gwasanaethau fod yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. Fel rhan o’n hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant (CAC) fel y’u disgrifir yn ein map ffyrdd CAC, rydym wedi lansio prosiect i’n helpu i ddeall profiadau ein cwsmeriaid gyda nodweddion gwarchodedig yn well wrth iddynt roi gwybod i ni am waith […]

Yn eich cyflwyno i Llanw!

Ton newydd mewn gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw eiddo.

Yn ddiweddar, cawsoch wybod gennym ein bod yn lansio cwmni newydd i wella, tyfu a datblygu ein gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enw ein cwmni atgyweirio a chynnal a chadw newydd fydd Llanw.

Darllen fwy
Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.