Croeso i Cymoedd i’r Arfordir

Cadw’n Gynnes ac yn Iach Y Gaeaf Hwn

Gan fod y tymereddau’n gostwng islaw’r rhewbwynt, rydyn ni eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn gynnes yn eich cartref y gaeaf hwn.

Dyma ein awgrymiadau gorau

Latest News

Published on:

Ffarwelio â Chadeirydd Cymoedd i’r Arfordir wrth iddo ymddeol

Mae Cymoedd i’r Arfordir wedi ffarwelio’n hoff â Chadeirydd y Bwrdd, Anthony Whittaker, sydd newydd ymddeol. Mae Anthony wedi camu i lawr o’i rôl ar ôl pum mlynedd wrth y llyw – yn ystod y cyfnod hwn mae wedi helpu Cymoedd i’r Arfordir i fynd o nerth i nerth. Ymunodd Anthony â Chymoedd i’r Arfordir […]

Published on:

Ymgysylltwch â Ni yn Ein Digwyddiadau Cymunedol Untro

Rydym yn lansio digwyddiadau Cymunedol Untro ‒ yn dechrau’r wythnos nesaf a thrwy gydol Ebrill. Ein nod yw cyflwyno Llanw i’n cymunedau, magu ymddiriedaeth, a sefydlu perthnasoedd hirbarhaol cyn ein lansiad swyddogol ar ddydd Mawrth, 2 Ebrill.   Mae hyn nid yn unig yn ymwneud â sicrhau bod ein brand yn adnabyddadwy; mae hefyd yn sicrhau […]

Published on:

Croeso i Gadeirydd newydd ein Bwrdd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi apwyntiad Amanda Davies, cyn-Brif Weithredwr y Grŵp Pobl, fel Cadeirydd newydd ein Bwrdd. Bydd Amanda yn ymuno â Chymoedd i’r Arfordir ym mis Ebrill, gan ddod â chyfoeth o brofiad o’i gyrfa mewn tai, gofal a gwasanaethau cymorth, ynghyd â swyddi bwrdd yng nghanol adfywio yng Nghymru a chyrff […]

Yn eich cyflwyno i Llanw!

Ton newydd mewn gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw eiddo.

Yn ddiweddar, cawsoch wybod gennym ein bod yn lansio cwmni newydd i wella, tyfu a datblygu ein gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enw ein cwmni atgyweirio a chynnal a chadw newydd fydd Llanw.

Darllen fwy
Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.