Croeso i Cymoedd i’r Arfordir

#ByddwchWyrdd gyda Chymoedd i’r Arfordir

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi lansio ein hymgyrch cynaliadwyedd newydd, #ByddwchWyrdd. Rydyn ni eisiau i’n cwsmeriaid a’n cydweithwyr feddwl am sut gallwn bob un leihau ein heffaith ar y blaned a helpu i gyrraedd ein nodau cynaliadwyedd fel y’u disgrifir yn ein Strategaeth Dyfodol Cynaliadwy Diogel a Hapus.

Darganfod fwy

Latest News

Published on:

Ymunwch â ni fel Cadeirydd ein Bwrdd

Rydym wedi bod yn darparu cartrefi diogel a hapus ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros yr 20 mlynedd diwethaf. Fel rhan annatod o’n cymuned leol, chwaraeir rôl allweddol gennym yn adfywiad a ffyniant parhaus Pen-y-bont ar Ogwr a De Cymru. Rydym yn darparu dros 6,000 o gartrefi diogel a fforddiadwy, ac mae gennym bortffolio o fflatiau, […]

Published on:

Eich cynnwys chi yn ein taith Llanw

Yn Llanw, ein gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw newydd, rydym yn gymuned sy’n canolbwyntio ar bobl, lle mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn. Mae dysgu oddi wrth eich profiadau chi yn llywio ein gwasanaethau fel y byddant yn cwrdd â’ch anghenion wrth iddynt esblygu, ac mae hwn yn ymrwymiad a wnaethom o […]

Published on:

Treialu Ein Trefniadau Gweithio Newydd

Yn nhirwedd gyfnewidiol ein byd heddiw, rydym wrthi’n barhaus yn chwilio am ffyrdd arloesol o wella’r profiad i’n cwsmeriaid ynghyd â pharhau i fod yn lle gwych i weithio ynddo a recriwtio’r bobl orau i weithio gyda ni. I barhau i fod yn barod i newid a thyfu, rydym yn treialu menter sy’n anelu at […]

Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.