Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Ar 1 Rhagfyr 2022, bydd Llywodraeth Cymru’n rhoi Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Y Ddeddf) ar waith. Cynlluniwyd y Ddeddf i wella sut mae pawb yn rheoli ac yn byw mewn cartrefi rhent yng Nghymru.

Darllen rhagor

Latest News

Published on:

Lleihau ein heffaith ar y blaned

Rydym newydd orffen cyfrifo ein hôl troed carbon, sy’n dweud wrthym faint o garbon rydyn ni’n ei ddefnyddio fel sefydliad mewn blwyddyn. Mae hyn yn helpu i roi syniad i ni o’r effaith rydyn ni’n ei gael ar y blaned. Cyfanswm ein defnydd o garbon ar gyfer 2022-23 yw 33,938 o dunelli o garbon deuocsid […]

Published on:

Mae eCymru wedi cyrraedd!

Mae eCymru, porth i denantiaid a grewyd mewn cydweithrediad rhwng gwahanol bartneriaid a thenantiaid, wedi’i lansio’n swyddogol ac rydyn ni’n falch o gyhoeddi y gallwch nawr cofrestru fel tenant Cymoedd i’r Arfordir. Dyluniwyd eCymru i fod yn borth i ddigwyddiadau a chyfleoedd ymgysylltu a dysgu’n electronig i denantiaid, gyda’r nod o’u cynorthwyo i fyw bywydau […]

Published on:

Ysgol Gynradd Hencastell yn creu hanes drwy gladdu capsiwl amser ym Mhen-y- bont ar Ogwr

Ar ddydd Mawrth 25 Ebrill 2023, creodd ein cydweithwyr ddarn o hanes ym Mhen-y-bont arOgwr ar y cyd ag Ysgol Gynradd Hencastell a Hale Construction. I ddathlu cwblhau cam olaf y gwaith adeiladu ar ein datblygiad tai newydd ym Mrocastell,penderfynom nodi’r achlysur drwy wneud rhywbeth arbennig. Gydag chymorth y myfyrwyr ynYsgol Gynradd Hencastell, claddwyd capsiwl […]

Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.