Croeso i Cymoedd i’r Arfordir

Cadw’n Gynnes ac yn Iach Y Gaeaf Hwn

Gan fod y tymereddau’n gostwng islaw’r rhewbwynt, rydyn ni eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn gynnes yn eich cartref y gaeaf hwn.

Dyma ein awgrymiadau gorau

Latest News

Published on:

Carfan gyntaf Academi Brentisiaethau Llanw

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod wedi cychwyn Academi Brentisiaethau Llanw yr wythnos diwethaf drwy wahodd chwe phrentis newydd ac wyth cydweithiwr Llanw, a wirfoddolodd i weithredu fel mentoriaid, i ddod i adnabod ei gilydd drwy rhannupitsa. Mae Llanw yn ymroddedig i wella Pen-y-bont ar Ogwr a Chymru. Trwy fuddsoddi mewn prentisiaethau, ein nod […]

Published on:

Cael y budd mwyaf o’ch Tîm Tai!

Rydyn ni’n deall pa mor bwysig yw treulio amser gyda chi a gwrando ar y ffyrdd rydych chi’n dymuno cael eich cefnogi a’ch cynorthwyo. Dyna pam rydym wrth ein boddau i ddweud wrthych chi ein bod wedi ailffocysu ein Tîm Tai yn ddiweddar er mwyn gwella ein gwasanaethau. Tîm Tai Cymunedol Mwy a GwellRydym wedi […]

Published on:

Diweddariad ar ein Gwasanaethau Torri Glaswellt

Wrth i ni symud trwy’r tymor torri glaswellt, hoffem roi diweddariad i chi ar ein gwasanaethau a mynd i’r afael â rhai o’r heriau presennol. Ardaloedd AgoredMae ein gwasanaeth torri glaswellt ar gyfer ardaloedd agored yn cynnwys 13 o doriadau y tymor, rhwng mis Ebrill a mis Hydref. Sylwer, nad ydym yn gwaredu’r toriadau glaswellt. […]

Yn eich cyflwyno i Llanw!

Ton newydd mewn gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw eiddo.

Yn ddiweddar, cawsoch wybod gennym ein bod yn lansio cwmni newydd i wella, tyfu a datblygu ein gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enw ein cwmni atgyweirio a chynnal a chadw newydd fydd Llanw.

Darllen fwy
Cofrestrwch ar gyfer ein hysbysiadau swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein hysbysiadau swyddi. Pan fydd swyddi’n cael eu hysbysebu, byddwch yn derbyn e-bost am y swyddi gwag presennol.