1. Mae’r wobr fel y’i pennwyd. Ni roddir arian yn ei lle.
  2. Rydym yn cadw’r hawl i derfynu’r gystadleuaeth ar unrhyw adeg.
  3. Ni chaiff cyflogedigion Cymoedd i’r Arfordir Cyf neu Wasanaethau Eiddo Llanw Cyf gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
  4. Rhaid i chi fod yn denant neu’n lesddeiliad Cymoedd i’r Arfordir.
  5. Dewisir y cynigion buddugol fel y’i pennwyd a bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu fel y’i pennwyd.
  6. Rhaid casglu’r gwobrau o fewn 30 diwrnod, oni bai y nodir fel arall.
  7. Rydym yn cadw’r hawl i gyhoeddi enw’r enillydd yn unrhyw rai o’n safleoedd cyfryngau cymdeithasol, yn ein deunydd hysbysebu, neu ar ein gwefan.