1. Mae’r wobr fel y’i pennwyd. Ni roddir arian yn ei lle.
  2. Rydym yn cadw’r hawl i derfynu’r gystadleuaeth ar unrhyw adeg.
  3. Ni chaiff cyflogedigion Cymoedd i’r Arfordir Cyf neu Wasanaethau Eiddo Llanw Cyf gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
  4. Dewisir y cynigion buddugol fel y’i pennwyd a bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu fel y’i pennwyd.
  5. Rhaid casglu’r gwobrau, oni bai y nodir fel arall.
  6. Rydym yn cadw’r hawl i gyhoeddi enw’r enillydd yn unrhyw rai o’n safleoedd cyfryngau cymdeithasol, yn ein deunydd hysbysebu, neu ar ein gwefan.