Ni fu erioed mwy o awydd am gartrefi diogel, deniadol ac wedi’u cynnal a chadw’n dda, o ystyried amgylchedd yr argyfwng tai cenedlaethol rydym ynddo. Mae’n bwysig i ni ein bod yn darparu cartrefi sy’n gynnes, yn ddiogel ac yn fforddiadwy i’w rhedeg. Cartrefi sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Byddwn hefyd yn manteisio i’r eithaf ar y cyfle i dyfu, er mwyn diwallu anghenion tai’r genedl a sicrhau bod gan ein holl gwsmeriaid gartref y maent yn falch o fyw ynddo.

Ar y safle ar hyn o bryd

Artist impression of our development on Heol y Groes, Pencoed
Heol y Groes

 • Pencoed
 • Pedwar ar hugain fflat un ystafell wely
 • Contractwr: Castell Construction
 • Dyddiad Cwblhau a Ragwelir: Mehefin 2024

The Malthouse

 • Pencoed
 • Pedwar fflat un ystafell wely a dau fflat dwy ystafell wely
 • Yn cael ei ailwampio gan D&M ar hyn o bryd.
 • Dyddiad cwblhau a ragwelir: Chwefror 2024

Tŷ’r Orsaf

 • Porthcawl
 • Undeg saith fflat un ystafell wely a thri fflat dwy ystafell wely
 • Contractwr: Paramount
 • Dyddiad cwblhau a ragwelir: Ebrill 2024

Blaenllynfi

 • Blaencaerau
 • Un deg pedwar fflat un ystafell wely, pedwar ty dwy ystafell wely a dwy tŷ pedwar ystafell wely
 • Contractwr: Pendragon
 • Dyddiad cwblhau a ragwelir: Rhagfyr 2024

Glanyrafon

 • Ynysawdre
 • Pedwar ar hugain fflat un ystafell wely, pump ty dwy ystafell wely, pedwar ty tair ystafell wely, a dwy ty pedwar ystafell wely
 • Contractwr: Pendragon
 • Dyddiad cwblhau a ragwelir: Chwefror 2026

Ein Datblygiadau Diweddar

Ffordd Melin Ddwr

 • Waterton
 • Chwe fflat dwy ystafell wely, deunaw tŷ dwy ystafell wely, ac un tŷ pedair ystafell wely
 • Contractwr: Hale Construction
 • Cwblhawyd Mehefin 2024

Derwen House

 • Parc Derwen
 • Pedwar fflat dwy ystafell wely a deuddeg fflat un ystafell wely
 • Contractwr: Persimmon
 • Cwblhawyd Rhagfyr 2022

Yr Hen Bopty

 • Ffordd Maesteg
 • Datblygiad tri llawr o ddeg fflat un ystafell wely
 • Cwblhawyd Hydref 2022
Image showing a street of houses with green front gardens and cars parked out front
Woodland Avenue

 • Porthcawl
 • Chwe tŷ dwy ystafell wely a pedwar fflat un ystafelly wely
 • Cwblhawyd Medi 2022
Completed Cefn Cribwr development
Clos Sant Ioan

 • Cefn Cribwr
 • Pedwar fflat un ystafell wely, tri fflat dwy ystafell wely, a thri fflat un ystafell wely
 • Cwblhawyd Mehefin 2022
Tŷ Moduron

 • Ewenny Road
 • Datblygiad tri llawr o saith fflat un ystafell wely
 • Cwblhawyd Mawrth 2022
Ffordd yr Eglwys

 • North Cornelly
 • Pedwar Four single-bedroom semi-detached houses
 • Completed December 2021