Ffonio ni

Ffoniwch ein tîm gwasanaeth cwsmer, Yr Hwb, ar 0300 123 2100.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r rhif i adrodd am waith trwsio brys a thalu eich rhent y tu allan i oriau swyddfa.

Ebostio ni (Link opens in new window)

Ebostiwch eich ymholiad i TheHub@v2c.org.uk a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Adrodd am waith trwsio (Link opens in new window)

Cyflenwch ein ffurflen i adrodd am waith trwsio

Ffurflen cyswllt (Link opens in new window)

Cyflenwch ein ffurflen i wneud cwyn

Sgwrsio ar-lein

Cliciwch y swigen siarad las ar waelod ochr dde’r sgrin i siarad ag un o’n cynghorwyr.

Pencadlys (Link opens in new window)

Tremains Business Park, Tremains Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1TZ.

Cwestiynau Cyffredin

Angen rhoi gwybod am unrhyw Chwythu’r Chwiban?

Rydym am sicrhau bod gennym y safonau uchaf o fod yn agored ac yn atebol, gan sicrhau bod unrhyw gydweithwyr a phartneriaid sydd â phryderon difrifol am unrhyw agweddau ar ein gwaith yn gallu cyflwyno a mynegi’r pryderon hynny i ni. 

Darllenwch fwy a rhowch wybod am unrhyw Chwythu’r Chwiban yma.

Oes gennych chi bryder neu gŵyn?

Rydym yn cymryd eich pryderon ac unrhyw gwynion am ein gwasanaethau o ddifrif, ac rydym wedi ymrwymo i ddelio â hwy’n gyflym ac yn effeithiol. 

Darganfyddwch sut i roi gwybod am unrhyw Bryderon a Chwynion yma.