Cymerwch ran yn ein cynllun i blannu 300 o goed ar draws Pen-y-bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau, Cynaliadwyedd

Yr hydref hwn, rydyn ni’n ymuno â Choed Cadw i harddu Pen-y-bont ar Ogwr drwy blannu 300 o goed ar draws y sir. Ein bwriad yw plannu coed yng Nghaerau, Maesteg, Gogledd Corneli a Phencoed ond cyn i ni ddechrau, rydyn ni eisiau clywed eich barn ynglŷn â’r lleoliadau. Dyma’ch cyfle chi i gymryd rhan! […]

trees

Eich Rhent Chi, Eich Barn Chi – Taith arolwg rhenti 

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Mae’n amser i chi rannu eich barn eto ar y rhent rydych yn ei dalu – a chael cyfle i ennill talebau siop fwyd gwerth £50! Bob blwyddyn, rydyn ni’n gofyn i’n cwsmeriaid ddweud wrthon ni beth maen nhw’n meddwl am eu rhent, ac eleni yn arbennig, rydyn ni’n deall yn iawn sut mae costau […]

Y Datblygiad Newydd Wedi’i Orffen | Sant Ioan, Cefn Cribwr

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Mae ein tîm yma yng Nghymoedd i’r Arfordir wrth ein bodd o gyhoeddi bod ein datblygiad tai diweddaraf yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i gwblhau. Yr haf hwn, agorodd datblygiad Sant Ioan yng Nghefn Cribwr ei ddrysau i denantiaid, gyda 10 cartref newydd i’n tenantiaid yn yr ardal leol.  Ar ddydd Llun 13 Mehefin 2022, […]