Mae’n bleser gennym gyhoeddi dechrau ar ein taith i greu Strategaeth Ymgysylltu â Chwsmeriaid a’r Gymuned newydd ac mae angen eich llais arnom er mwyn sicrhau ei bod yn gywir!

Ein sioe deithiol ‘Eich Llais’ yw’r cyfle perffaith i chi gwrdd â’n Tîm Ymgysylltu, rhannu eich syniadau a rhoi adborth ar ein gwasanaethau presennol. Rydym yn credu y bydd cydweithio yn arwain at benderfyniadau gwell a gwasanaethau gwell i bawb.

Sioe Deithiol Eich Llais

Yn ystod pob digwyddiad, byddwn yn ymgysylltu â chwsmeriaid a’r gymuned gan ofyn cwestiynau i ganfod a ydych chi’n gwybod sut i ymgysylltu â ni a gweithio â ni i wella gwasanaethau yn y dyfodol.

Bydd cyfle i gwrdd â’n Tîm Ymgysylltu cyfeillgar a chael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael dros baned a theisen am ddim; rhannu eich syniadau a’ch adborth a chofio bachu
nwyddau am ddim.

Ble gallwch chi ddod o hyd i ni

Byddwn ni’n ymweld â’r lleoliadau canlynol ar gyfer y don gyntaf o sioeau teithiol yn ystod mis Mehefin, cadwch lygad allan am ein gasebo a’n baneri plu.

  • Gogledd Corneli: Dydd Mawrth 18 Mehefin, 10am tan 12pm, Ffordd Gibbons, Marlas, CF33 4ND
  • Betws: Dydd Mercher 19 Mehefin, 2pm tan 4pm, yr ardal werdd ger garejis Maes Glas, CF32 8TF
  • Maesteg: Dydd Mawrth 25 Mehefin, 11am tan 1pm, ardal werdd ger 11, Heol Elfed, Garth, CF34 0HJ
  • Cefn Cribwr: Dydd Iau 27 Mehefin, 2.30pm tan 4.30pm Maes parcio, Heol Cefn, CF32 0BD

Methu dod i’r digwyddiadau dros dro? 

Peidiwch â phoeni! Rydym yn dymuno clywed gennych chi o hyd. Llenwch ein harolwg byr drwy glicio yma.

Trwy gymryd rhan, byddwch chi’n ein helpu ni i sicrhau bod ein strategaeth newydd yn bodloni anghenion a disgwyliadau ein cymuned. Mae eich mewnbwn yn amhrisiadwy ac edrychwn ymlaen at glywed eich llais!

I gael rhagor o fanylion a diweddariadau, ewch i’n gwefan a’n sianeli’r cyfryngau cymdeithasol.