Dyma bwrpas ein Cynllun Nawdd, lle rydym yn cynnig i’n cwsmeriaid, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol ac elusennau wneud cais am nawdd i gefnogi ein cymuned leol.

Faint o arian fydd yn cael ei ddyrannu?

Tîm Cymunedol: uchafswm o £1000

Aelod o’r gymuned: uchafswm o £250

Sut gallaf wneud cais?

Byddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer nawdd o Ebrill 2024 – dewch yn ol wedyn i wneud eich cais!

I gael gwybodaeth bellach am ein cynllun nawdd, cysylltwch â’r Tîm Cyfathrebu yn CustomerVoice@v2c.org.uk