Dyma bwrpas ein Cynllun Nawdd, lle rydym yn cynnig i’n cwsmeriaid, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol ac elusennau wneud cais am nawdd i gefnogi ein cymuned leol.

Faint o arian fydd yn cael ei ddyrannu?

Tîm Cymunedol: uchafswm o £1000

Aelod o’r gymuned: uchafswm o £250

Sut gallaf wneud cais?

Bydd angen i chi gwblhau ein Ffurflen Noddwch Fi a bydd angen i chi dynnu sylw at sut mae eich cais yn cyd-fynd â’n blaenoriaethau strategol.

Bydd uchafswm nifer y ceisiadau llwyddiannus yn yr un flwyddyn ariannol. Efallai y bydd amgylchiadau eithriadol lle gall hyn newid, gan ddibynnu ar angen a pherthnasedd y fenter.

I gael gwybodaeth bellach am ein cynllun nawdd, cysylltwch â’r Tîm Cyfathrebu yn Comms@v2c.org.uk.