Ymdrechwn i’ch rhoi chi, y cwsmer wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud, trwy wrando, gwerthfawrogi a gweithredu ar eich barn. Fel cwsmer Cymoedd i’r Arfordir, bydd gennych brofiad uniongyrchol o’n gwasanaethau. Chi sy’n gwybod a yw pethau’n mynd yn dda, a beth allai fod yn well.

Cewch ddweud eich dweud am y gwasanaethau rydym yn eu darparu yn awr, cymryd rhan a’n helpu i’w gwella. Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth

Beth yw ymgysylltu?

  • Mae cymryd rhan yn ymwneud â chi, ein cwsmeriaid yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau am y gwasanaethau sy’n effeithio arnoch chi, mewn ffordd sy’n hyblyg ac yn cynnig dewis.
  • Gall fod mor syml ag y dymunwch iddo fod, dymunwn iddo gyd-fynd â’ch ffordd o fyw, yr amser sydd gennych i’w roi a’ch diddordebau eich hun. Byddwn yn eich cefnogi i gymryd rhan
Multi-coloured wheel with "Our Engagement" in the centre. The wheel is split into wedges highlighting the various ways in which you can engage with us: webchat, estate walkabouts, older persons forum, Tenant Resident Association and community groups, compliments and complaints, roadshow visits, social media, community projects, STAR survey, consultations and focus groups, community events, online events.

Awn allan i’r gymuned yn rheolaidd i siarad â chi am wasanaethau, ac rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau hwyliog y gallwch gymryd rhan ynddynt! Y ffordd orau o gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau sydd ar y gweill yw trwy ddilyn ein tudalen Facebook. Dilynwch ni yma.

Cwrdd â’n Tîm Ymgysylltu

Image of colleague Marie Kiff
Marie Kiff (Link opens in new window)

Partner Ymgysylltu â’r Gymuned
07717571735
Marie.Kiff@v2c.org.uk

Image of colleague Georgia Williams
Georgia Williams (Link opens in new window)

Partner Ymgysylltu â’r Gymuned
07557345076
Georgia.Williams@v2c.org.uk


Get involved!

Sign up to hear from our Customer Engagement Team when there are opportunities to get involved.

Name(Required)
Address(Required)

Let us know which topics you're eager to get involved with
Please select all that apply