Mae ein Strategaeth Cymunedau Ffyniannus yn canolbwyntio ar 5 prif biler:

Ystadau ac Amgylcheddau Allanol (Link opens in new window)

Dymunwn ddarparu lleoedd allanol y mae ein cwsmeriaid yn eu gwerthfawrogi ac sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol at yr amgylchedd a lles ein cymunedau

Economi Sylfaenol (Link opens in new window)

Dymunwn gynyddu ein heffaith yn ein cymunedau gymaint â phosibl, a chofleidio’r cyfleoedd fel sefydliad angor allweddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn yr economi sylfaenol.

Cyfoeth a Chyflogadwyedd (Link opens in new window)

Dymunwn gefnogi ein preswylwyr i wella eu sgiliau cyflogadwyedd a byddwn yn eu cyfeirio ac yn cydweithio ar fentrau a chyfleoedd

Iechyd a Lles (Link opens in new window)

Dymunwn gefnogi, cyfeirio a chydweithio ar fentrau sydd o fudd i’n cwsmeriaid a’n cymunedau

Gwydnwch Cymunedol (Link opens in new window)

Dymunwn ddatblygu diwylliant ‘gallu gwneud’ i gefnogi ein cwsmeriaid a’n cymunedau i bennu eu blaenoriaethau a nodi atebion