Sut rydyn ni’n gwneud

Published on: In the categories:Cyffredinol, Perfformiad

Bob tri mis, rydym yn bwrw golwg ar ein perfformiad o gymharu â’n hamcanion. Trefnir y rhain mewn ‘chwarteri’ drwy gydol ein blwyddyn ariannol, sy’n dechrau yn Ebrill ac yn dod i ben ar ddiwedd Mawrth. Bwriwch olwg ar ein perfformiad hyd yma…

Sut rydym ni’n perfformio?

Published on: In the categories:Cyffredinol, Perfformiad

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol ym mis Ebrill, rydym yn edrych yn ôl dros y 12 mis blaenorol i werthuso ein perfformiad. Mae hyn yn rhoi syniad i ni o’r hyn rydym yn ei wneud yn dda, lle rydym yn rhagori ar ein amcanion, yn ogystal â nodi’r meysydd sydd angen eu gwella, gan ein […]