Lesddeiliad: Diweddariad i’r Cytundeb Cymwys Tymor Hir

Published on: In the categories:lesddeiliaid

Gorffennodd Cymoedd i’r Arfordir y broses o lunio cytundebau tymor hir ym mis Gorffennaf 2023. Mae cytundeb cymwys tymor hir yn gontract mae’r landlord yn ymrwymo iddo am gyfnod o fwy na 12 mis. Drwy’r broses gaffael bydd Sell2Wales yn darparu gwasanaethau dan gontract ar gyfer y meysydd canlynol: Os oes angen unrhyw waith atgyweirio […]

Diweddariad i Lesddeiliaid: Cytundeb gwasanaethau tymor hir

Published on: In the categories:Cyffredinol, lesddeiliaid

Yn ystod 2023, rydym yn bwriadu ymrwymo i gytundeb tymor hir gyda darparwyr gwasanaethau dan gontract tymor hir. Mae cytundeb tymor hir cymwys yn gontract mae’r landlord yn ymrwymo iddo am gyfnod o fwy na 12 mis. Pan fydd y cytundeb yn ei le, os oes angen unrhyw waith atgyweirio neu waith arall ar eich […]