Ymunwch â ni fel Cadeirydd ein Bwrdd

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym wedi bod yn darparu cartrefi diogel a hapus ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros yr 20 mlynedd diwethaf. Fel rhan annatod o’n cymuned leol, chwaraeir rôl allweddol gennym yn adfywiad a ffyniant parhaus Pen-y-bont ar Ogwr a De Cymru. Rydym yn darparu dros 6,000 o gartrefi diogel a fforddiadwy, ac mae gennym bortffolio o fflatiau, […]

Two mugs on a table with a woman holding a pen in the background

Allech chi ymuno â’n Bwrdd a’n helpu ni i wneud gwahaniaeth?

Published on: In the categories:Cyffredinol

Rydym yn chwilio am bobl sy’n angerddol am dai cymdeithasol ac yn angerddol am wneud gwahaniaeth i ymuno â’n Bwrdd a’n helpu i adeiladu cyfleoedd i’n cwsmeriaid a’n cymunedau. Wrth i ni symud ein busnes ymlaen drwy’r cyfnodau Sylfaen, Adeiladu a Thyfu o’n Cynllun Corfforaethol 10 mlynedd rydym am gryfhau ein llywodraethu a buddsoddi mewn […]

Diolch am rannu eich barn gyda ni – canlyniadau arolwg STAR

Published on: In the categories:Cyffredinol

Efallai eich bod yn cofio ein bod wedi gofyn i chi gwblhau arolwg yn ddiweddar, gan ofyn i chi pa mor fodlon yr oeddech chi’n teimlo am y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu. Arolwg STAR oedd hwn, sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn gan bob landlord cymdeithasol cofrestredig er mwyn deall teimladau cwsmeriaid yn well. Mae […]