Ar-lein

Gallwch wneud taliad ar-lein. I wneud hynny, gwnewch yn siŵr bod gennych eich cyfeirnod talu AllPay.

Debyd Uniongyrchol

Mae hon yn ffordd gyflym a hawdd iawn o’n talu. Ar ôl ei sefydlu, bydd arian yn cael ei dalu i ni’n uniongyrchol o’ch banc ar ddyddiad sy’n gweddu orau i chi. Ffoniwch ni gyda’ch manylion banc ar: 0300 123 2100.

Sylwch fod eich taliadau wedi’u diogelu gan y Warant Debyd Uniongyrchol.

Trwy daliad cerdyn cylchol

Mae hyn yn caniatáu i ni gasglu eich rhent o’ch cerdyn banc gyda’ch caniatâd. Ffoniwch ni gyda’ch manylion banc ar: 0300 123 2100.

Byddwch yn derbyn e-bost neu neges destun fel cadarnhad o’ch taliad.

Ap Allpay

Lawrlwythwch yr ap Allpay yn uniongyrchol ar eich dyfais symudol a gwnewch daliadau wrth fynd. Chwiliwch ‘Allpay’ ar Apple Store, Windows Phone Store neu Google Play.

Drwy ein ffonio

Gallwch wneud taliad cerdyn debyd neu gredyd drwy roi galwad i ni ar: 0300 123 2100. Os ydych yn galw ar ôl 5pm, neu ar y penwythnos, dewiswch Opsiwn 2.

Angen cerdyn talu rhent? (Link opens in new window)

Anfonwch e-bost atom yn CustomerAccounts@v2c.org.uk

Mae’r ffordd rydych chi’n talu am eich dŵr wedi newid (Link opens in new window)

O 1 Ebrill 2023, rhaid i chi talu Dŵr Cymru yn uniongyrchol am eich ffioedd dŵr a charthffosiaeth.

Eisiau talu eich costau tai yn uniongyrchol i ni?

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol cysylltwch â’r Adran Gwaith a Phensiynau. Os ydych yn derbyn budd-daliadau tai yna cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cymorth gyda’ch rhent (Link opens in new window)

Mae ein Partneriaid Cyfrif yn barod ac ar gael i roi cymorth cyfrinachol a rhad ac am ddim i chi os ydych yn cael trafferth talu eich rhent.

Angen help i reoli’ch arian? (Link opens in new window)

Mae gan ein Tîm Materion Arian gyfoeth o brofiad, a gall roi cymorth cyfrinachol a rhad ac am ddim i chi os ydych yn profi anawsterau ariannol.