Ers 2008, mae Valleys to Coast wedi casglu ffioedd dŵr a charthffosiaeth ar gyfer eich cartref ar ran Dŵr Cymru. O 1 Ebrill 2023, mae hyn wedi newid.

Beth sydd wedi newid?

O 1 Ebrill 2023, mae rhaid i chi talu Dŵr Cymru yn uniongyrchol am eich ffioedd dŵr a charthffosiaeth.

Beth fydd yn digwydd i’r balans ar fy nghyfrif dŵr?

Rydym wedi cau eich cyfrif dŵr presennol ar 31 Mawrth 2023, a bydd eich balans wedi cael ei drosglwyddo i Ddŵr Cymru.

Bydd Dŵr Cymru yn cyflwyno bil newydd fis Ebrill 2023, a bydd y bil hwn yn cynnwys y balans.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd Dŵr Cymru yn anfon llythyr atoch yn yr wythnosau nesaf gyda rhagor o wybodaeth am y newid.