Rydym yn cydweithio’n agos gyda Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru (TPAS Cymru) ac yn eu cefnogi wrth iddynt lansio’u 3ydd Arolwg Tenantiaid Cenedlaethol Blynyddol.

Pam mae’r arolwg hwn yn bwysig?
Mae TPAS Cymru yn bwriadu adeiladu ar y mewnwelediadau gwerthfawr a gasglwyd yn eu Harolwg Blynyddol 2022, lle rhannoch chi eich meddyliau a’ch barnau. Mae’r mewnwelediadau hyn yn helpu’r sector tai i ddeall beth sy’n bwysig i denantiaid.


Bydd y wybodaeth yn yr arolwg hwn yn ein helpu i wneud penderfyniadau gwybodus, ysgrifennu polisïau ac addasu gwasanaethau sy’n darparu ar gyfer eich chwenychiadau a’ch anghenion chi, ein cwsmeriaid.
Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu rhannu gyda chi, ein cydweithwyr, y rheolwyr, sefydliadau trydydd sector, a Llywodraeth Cymru.

Sut allwch chi helpu?
Helpwch ni drwy lenwi’r arolwg a’i rannu gyda’ch ffrindiau, a’u hannog nhw i roi adborth ar eu meddyliau a’u syniadau hefyd. Eu nod yw sicrhau bod canlyniadau’r arolwg hwn mor gynrychiadol â phosibl o’r holl landlordiaid yng Nghymru ac maent yn gwerthfawrogi eich cymorth.


Bydd yr arolwg yn agored tan ddydd Llun, Tachwedd 27 ac wrth lenwi’r arolwg bydd eich enw’n cael ei roi yn eu raffl am gyfle i ennill amrywiaeth o wobrau bwydydd Cymreig.


Dolen i’r Arolwg: https://tpascymru.questionpro.eu/2023AllRenters


Rydym yn gwerthfawrogi cael adborth gennych.