Mae Middleton Roofing yn un o’n contractwyr dibynadwy ac maent newydd orffen gosod toeon newydd ar 121 o’n meddiannau, gan sicrhau diogelwch a chysur i’n cwsmeriaid. Ond nid yw eu cyfraniadau i’r gymuned yn gorffen yma.

Yn ogystal â’u gwaith ar y toeon, mae Middleton Roofing hefyd wedi gwneud rhodd hael i Glwb Rygbi’r Valley Ravens yng Nghwm Ogwr. Mae’r clwb llawr gwlad hwn yn darparu cyfleusterau chwaraeon ddwywaith yr wythnos i tua 170 o bobl ifanc, rhwng 3 ac 16 mlwydd oed.

Bydd y rhodd gan Middleton Roofing yn cael ei defnyddio i gefnogi caban diodydd poeth y clwb, lle gwerthir lluniaeth poeth ac oer ar ddiwrnodau gemau i godi arian i’r clwb. Y caban yw eu prif ffynhonnell ar gyfer codi arian i dalu am y costau hurio man hyfforddi, offer, a chymwysterau hyfforddwyr.

Rhoddodd Kathryn Mainwaring, Ysgrifennydd Clwb Rygbi’r Valley Ravens, ddiolch am y cyllid, gan ddweud y bydd yn helpu i gynyddu eu hincwm yn y caban ar ddiwrnodau gemau, a rhoi cyfleoedd i’r Ravens i gyd ddatblygu eu sgiliau a’u galluoedd.

Nododd Rachel Lovell, Partner Busnes Masnachol a Budd Cymunedol Cymoedd i’r Arfordir, pa mor bwysig yw cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a chefnogi cymunedau lleol. Dywedodd ei bod yn falch o hwyluso’r cymorth gan Middleton Roofing, sy’n rhannu gwerthoedd tebyg o ran cefnogi cymunedau diogel a hapus.

Rydym yn falch o weithio gyda chontractwyr fel Middleton Roofing sy’n ymrwymedig nid yn unig i ddarparu gwaith o safon uchel, ond hefyd i gefnogi’r cymunedau lle rydym yn gweithredu. Gyda’n gilydd, gallwn greu newid cadarnhaol a chael effaith ystyrlon ar fywydau’r bobl sydd o’n cwmpas.