Byddwch yn amyneddgar, os gwelwch yn dda!

Published on:

Rydyn ni’n derbyn nifer fawr o negeseuon ar hyn o bryd – dros y ffôn a thrwy e-bost. Os nad yw eich ymholiad yn un brys, byddwch cystal â chysylltu â ni dro arall.

Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddelio â’ch galwadau a’ch e-byst mor gyflym â phosibl.

Diolch