Oes gennych chi smotiau llwydni du o amgylch siliau eich ffenestri, y tu ôl i ddodrefn, neu ar eich nenfydau?

Mae hyn fel arfer yn cael ei achosi gan gyddwysiad – mae lleithder yn setlo ar arwynebau oer a lle nad oes llawer o aer yn symud o gwmpas. Mae fel arfer yn waeth yn y gaeaf. Ond gallai hefyd fod yn nam y mae angen ei wirio, felly siaradwch â ni os oes gennych broblem a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu.

Beth fyddwn ni’n ei wneud i helpu

Os ydych wedi rhoi gwybod i ni am broblem, byddwn yn anfon rhywun i weld beth allai fod yn achosi’r broblem. Byddwn yn edrych am bethau fel nam yn y to neu waith brics, pibell yn gollwng, neu’n gwirio i weld a yw’r cwteri wedi’u blocio. Os oes problem, byddwn yn trefnu atgyweiriad neu dfrenu awyru ychwanegol cyn gynted â phosibl.

Sut allech chi helpu

Rydyn ni i gyd yn cynhyrchu lleithder yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd ac ni ellir helpu hyn. Fodd bynnag, mae rhai pethau syml y gallwn eu gwneud i reoli lleithder…

✔ Sychwch y lleithder ar ffenestri neu waliau cyn gynted â phosibl

✔ Ceisiwch gadw eich cartref yn gynnes, hyd yn oed os yw eich gwres yn isel. Siaradwch â’n tîm Materion Ariannol os ydych chi’n cael trafferth gyda biliau.

✔ Gadewch i aer lifo – agorwch y ffenestri am gwpl o funudau a defnyddiwch wyntyll echdynnu wrth goginio neu gael cawod

✔ Gadewch eich fentiau aer a diferu ar agor bob amser, ni ddylent byth gael eu cau na’u gorchuddio

✔ Defnyddiwch ddadleithydd i helpu i dynnu lleithder allan o’r aer – gall ‘trapiau lleithder’ bach a brynir mewn archfarchnadoedd fod yn help mawr

✔ Sychwch ddillad y tu allan os bosib. Os na allwch chi, y lle gorau yw mewn ystafell gyda ffan echdynnu neu lle gallwch chi adael ffenestr ar agor

✔ Defnyddiwch gaead sosban wrth ferwi bwyd ar yr hob – bydd yn arbed ynni i chi hefyd!