Cydweithwyr Diogel a Hapus

Mae iechyd a lles ein cydweithwyr yn bwysig iawn i ni. Drwy ein rhaglen ‘Ffyrdd o Weithio yn y Dyfodol’, rydym yn sicrhau bod y gweithle’n addas i anghenion bob un o’n cydweithwyr ledled y sefydliad.  

Beth allwn ni ei gynnig i chi?

Trefniadau gweithio hyblyg

Rydym yn gwerthfawrogi ein pobl ac eisiau eu grymuso nhw i weithio yma ble, pryd a sut mae’n siwtio eu bywydau orau yn ystod ein horiau gwaith craidd o 8am i 6pm.  

Er ein bod yn cynnig trefniadau gwaith hyblyg, rydym yn dal i gredu mewn dod at ein gilydd yn ein swyddfa, depo, neu leoliadau eraill i sicrhau ein bod yn creu sefydliad ymatebol, effeithlon ac effeithiol.  

Cyfraniad pensiwn hael

Rydym yn cydnabod ei bod hi’n bwysig arbed arian ar gyfer yn hwyrach ymlaen yn ein bywydau, a dyna pam rydym yn cynnig cyfraniad hael at eich cynllun pensiwn.

Rydych chi’n talu Rydyn ni’n talu
4% 6%
5% 7%
6% 8% (Uchafswm)

Gwyliau Blynyddol

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i’n cydweithwyr gymryd egwyliau rheolaidd o’r gwaith, fel bod modd iddynt ymlacio a chael eu hegni yn ôl. Dyna pam y byddwch yn derbyn o leiaf 25 diwrnod o wyliau blynyddol bob blwyddyn, gyda diwrnod ychwanegol ar gyfer bob blwyddyn, gyda diwrnod ychwanegol ar gyfer bob blwyddyn rydych chi gyda ni, hyd at uchafswm o 30 diwrnod. 

Sut beth yw gweithio ym maes tai? (Link opens in new window)

Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio ym maes tai yn dweud ei fod yn talu ar ei ganfed. Ond peidiwch â chymryd hyn yn ganiataol o beth rydyn ni’n ei ddweud, gwyliwch rai o’n cydweithwyr yn dweud eu hanes nhw ar This is Housing, platfform ymgyrch sy’n arddangos sut beth yw’r sector. Mae hefyd yn amlygu pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael.

Cysylltu â ni

Heblaw am rannu ein gweithgareddau a’n newyddion, mae llawer o’n cydweithwyr a’n cwsmeriaid yn rhannu gwybodaeth am brosiectau maent yn gweithio arnynt. Beth am gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol ac ymuno â’r sgwrs?

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gais am swydd, neu os hoffech weithio gyda ni pan fydd lle gwag addas yn dod i’r amlwg, e-bostiwch ni ar Recruitment@v2c.org.uk.