Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi gwelliannau i’r cae yng Nghlwb Rygbi Tondu

Published on: In the categories:Cymunedau

Gyda chymorth un o’n datblygwyr, Bluefield Land Ltd, rydym wedi bod yn cefnogi’r gwelliannau i’r cae yng Nghlwb Rygbi Tondu fel y gall chwaraewyr lleol hyfforddi a chwarae drwy gydol tymor y Gaeaf.  Roedd ein Partner Busnes Masnachol a Budd Cymunedol, Rachel Lovell, yn falch iawn o hwyluso’r budd cymunedol lleol hwn yng nghanol Tondu. […]

Buddiannau Nadoligaidd i’r Gymuned gyda Tanio Cymru

Published on: In the categories:Cymunedau

Fis Rhagfyr diwethaf, buom yn cydweithio gyda’r sefydliad celfyddydau cymunedol lleol, Tanio Cymru, yn eu digwyddiad Nadolig blynyddol yn Bettws. Roedd hwn yn cynnwys cerddoriaeth offerynnol a lleisiol fyw, crefftau i’w gwneud a mynd â nhw adref, canu carolau, bwyd blasus a groto hardd gydag ymweliad gan Siôn Corn Cymraeg.  Gyda chymorth un o’n datblygwyr, […]

Cynllun Plannu Coed Llwyddiannus Ar Draws Pen-y-bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol, Cymunedau

Yn ôl ym mis Hydref, trafodom ein cynlluniau i harddu Sir Pen-y-bont ar Ogwr trwy blannu 300 o goed a roddwyd gan Goed Cadw.  Rydym wedi bod wrthi’n brysur yng Nghaerau, Maesteg, Gogledd Corneli a Phencoed dros yr wythnosau diwethaf, gyda chymorth rhai ohonoch yn y gymuned, yn cynnwys disgyblion o Ysgolion Cynradd Garth, Corneli […]

Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi Hale Developers gyda rhoddion i’r Sgwadron 1092 Pen-y-Bont ar Ogwr

Published on: In the categories:Cyffredinol

Mae Cymoedd i’r Arfordir wedi hwyluso budd anhygoel i’r gymuned drwy baru Hale Developers a Chadetiaid Awyr Pen-y-bont ar Ogwr. I gefnogi Sgwadron 1092, mae Hale Developers wedi uwchraddio’u hystafell TG gan ddarparu gliniaduron newydd a hefyd efelychydd realiti rhithwir, yn ogystal ag ailgyflenwi eitemau ar gyfer cit Dug Caeredin y cadetiaid. Mae dros 50 […]

Wythnos Diogelwch Drysau Tân

Published on: In the categories:Cyffredinol, Diogelwch yn y Cartref

Beth yw Drws Tân?  Pan fod argyfwng yn digwydd, mae drysau tân yn chwarae rhan hanfodol drwy sicrhau bod tân a mwg yn cael eu dal yn ôl nes i bobl gael amser i wacáu’r adeilad yn ddiogel. Mae’n bwysig iawn bod drysau tân yn cael eu cynnal mewn cyflwr gweithio er mwyn iddynt gyflawni’r […]